Publicaties

Implementatie zonder continu verbeteren faalt

 Artikel van Martin Goedhart

Waarom leveren grote strategische projecten binnen organisaties zelden op wat vooraf werd beoogd? Dit ligt niet alleen aan de uitvoering van het project, maar ook aan de mate waarin de organisatie in staat is continu te verbeteren. Resultaten van projecten zijn namelijk nooit perfect én verwachtingen van gebruikers of de organisatie veranderen na verloop van tijd. Continu blijven verbeteren van de opgeleverde oplossing (processen, systemen en organisatie) is cruciaal voor het succes van de organisatie.

Hoe u dit kunt oplossen leest u in het Artikel van Martin Goedhart

Klik hier indien u 1 van onze andere publicaties wilt  lezen

Aan de lopende band schrijven en verbeteren.

MBB essay van Tim de Werdt.

Nog steeds wordt flow gezien als iets wat uitsluitend te realiseren is in een productieomgeving. In service- en administratieve processen wordt vaak aangenomen dat de variantie in bewerkingstijd, maar ook de variatie tussen aanvragen te groot is om flow te creëren, laat staan one piece flow.

Hoe zet ik dan wel de eerste stappen richting flow? Dat leest u in het MBB essay van Tim de Werdt (PDF).

Zoals bij de timmerman thuis?

MBB essay van Mariska Kooi.

Kijken we voldoende naar onze eigen processen? Of gaan we in de vaart der volkeren door met de dingen die we altijd doen? Vaak is het antwoord op de eerste vraag “nee” en rechtvaardigt dit de aanwezigheid van een procesverbeteringsprogramma zoals een Lean Six Sigma programma. Maar hoe zit dat met de spelers in dit Lean Six Sigma programma? Welke processen hebben zij en worden deze processen ook continu verbeterd? Of is het zoals bij de timmerman thuis: de deuren klemmen?

Hoe een timmerman of uzelf hiermee kan omgaan leest u in het MBB essay van Mariska Kooi (PDF).

Titels en Belts; Raadsels tussen Lean en Six Sigma

Grote onduidelijkheid bestaat over diverse Belts en/of het gebruik hiervan binnen Lean en Six Sigma. Traditioneel behoren de Green Belt, Black Belt en Master Black belt binnen Six Sigma thuis. Laatst sprak ik een Lean Green Belt die Orange Belt training gaf en ook iets met Blue Belt training geven deed. En hier was ik het dan ook even kwijt en heb mijn judo boekje er maar eens bij gepakt.

Hoe het zit met Titels en Belts leest u in het volledige artikel (PDF).

Lean, de kunst van het opvoeden.

MBB essay van Camiel Tetteroo.

De afgelopen vier en half jaar riep ik steeds vaker dat implementeren van Lean net opvoeden is. Misschien dat de lezer van dit artikel handvatten krijgt om gemakkelijker Lean te implementeren of als opvoeder wat meer vertrouwen te krijgen.

Wanneer je kijkt naar de ontwikkeling van een kind dan moet het alles leren. Niet alleen eten, praten en lopen. Maar ook elementen als sociaal gedrag, goed vs fout en dat je niet altijd je zin kan hebben. Dat gaat vaak gepaard met veel weerstand. Een kind wat niet wil eten of slapen. Van rollend op de grond liggen tot het onvermijdelijk ik vind je niet meer lief papa. Zo ook bij het implementeren van Lean. Afdelingen zullen ook veel gaan leren en vertonen hetzelfde gedrag als kinderen. Dat wil zeggen weerstand tegen verandering, vasthouden aan oude patronen.

Vanuit de Lean gedachte geldt ook hier pareto: 80% zal mee gaan in de verandering en 20% niet.

Wat een opvoeder/ manager kan doen om hier mee om te gaan leest u in het MBB essay van Camiel Tetteroo (PDF).

ISO 13053, scherp schot of losse flodder ?

De ISO 13053 hebben wij nader voor u bekeken.

Een norm voor Six Sigma is al lange tijd een punt van discussie. Op papier is de ISO 13053 norm een geschenk uit de hemel. Six Sigma is immers aan erosie onderhavig en ISO heeft in het verleden met onder andere de 9001, 14000 en 18000 norm, breed geaccepteerde normen geïntroduceerd.

De bewijslast voor de beoordeling van de resultaten van Six Sigma programma’s en de kwaliteit van Belts ligt momenteel bij recruiters en degenen die Six Sigma consultants en trainers inhuren.  Om met de deur in huis te vallen: ISO 13053 lost dit probleem niet op, hiervoor is de norm eenvoudigweg, te beperkt.

Lees het volledige artikel als PDF.

Antonius zorggroep kiest voor Lean Six Sigma aanpak ProjectsOne
Antonius Zorggroep, bestaande uit het Antonius ziekenhuis en Thuiszorg Zuid West Friesland, heeft ProjectsOne uitgekozen voor het trainen en begeleiden van een grote groep professionals in de Lean Management en Six Sigma methodieken. Doel van het programma is het verkrijgen van een identieke ‘taal’ bij de deelnemers alsmede het verkrijgen van handvatten om (een cultuur van) continu verbeteren goed vorm te kunnen geven en verdere verbeteringsslagen goed te kunnen begeleiden en te borgen. Koert Biermann, zorggroep manager;
“Al tijdens de eerste kennismaking blijkt het enthousiasme, flexibiliteit en ervaring van de mensen van ProjectsOne. Ik voel mij echt als klant behandeld”.
Lees het volledige artikel als PDF.

Marktonderzoek en analyses verdienen  zichzelf terug
Marktonderzoek vormt een belangrijke basis voor de onderwijsmarketing en –communicatie in het universitaire onderwijs. ProjectsOne heeft een verklarend model ontwikkeld om de historische instroom van studenten in de verschillende opleidingen aan de universiteiten te verklaren. Het studiekeuzemotivatie onderzoek is op verschillende universiteiten in Nederland uitgevoerd. Uit de hypothesetesten bleken er een aantal sterke onverwachte motivatoren te bestaan, die er voor zorgen dat studenten voor een bepaalde universiteit kiezen om hun studie te doen, bovenop wat men normaliter zou verwachten op basis van het verzorgingsgebied van die universiteit voor die studie.
Lees het volledige artikel als PDF.

Nucletron, een Elekta company, selecteert ProjectsOne voor uitrol Six Sigma & Lean opleidingen
De eerste medewerkers zijn inmiddels gestart met hun Six Sigma Green Belt opleiding, ProjectsOne verzorgt tevens de begeleiding en certificering van de cursisten.
Lees het volledige artikel als PDF.

Lean Six Sigma verankerd binnen Schiphol
In september 2006 begon Schiphol Groep met de uitrol van Lean en Six Sigma als integraal onderdeel van haar bedrijfsvoering. Nu zijn er 18 mensen gecertificeerd en 12 mensen vanuit het LSS-programma doorgestroomd naar lijnfuncties (9 als manager en 3 als senior projectmanager).
Lees het volledige artikel als PDF.

Lean Six Sigma in de kinderzorg: minder overleg = hogere kwaliteit
Voor de meeste kinderen is de kinderopvang of het regulier onderwijs een prima leeromgeving. Ze ontwikkelen zich goed, maken vriendjes en zitten lekker in hun vel. Helaas zijn er ook kinderen waarbij de bestaande methoden en aanpakken niet optimaal werken. Deze kinderen kunnen dan overprikkeld raken en vast lopen in hun ontwikkeling.
Lees het volledige artikel als PDF.

Waardering en erkenning: de sleutels tot structurele verbeteringen
Waardering en erkenning zijn onderdeel van de factoren die een implementatie van Six Sigma & Lean binnen een organisatie succesvol maken. Verandering middels Six Sigma & Lean vereist een nieuwe strategie, visie, aanpak en beloningswijze die op een zeer actieve manier door het management uitgedragen dienen te worden.
Lees het volledige artikel als PDF.

Six Sigma in de praktijk
Six Sigma voor IT-servicemanagement staat momenteel volop in de belangstelling. De voordelen van het continu herhalen van een cyclus van meten, verbeteren en weer meten spreken veel ICT-afdelingen aan. De vraag is echter: hoe verloopt een Six Sigma project voor IT-servicemanagement nu eigenlijk? Twee voorbeelden uit de praktijk.
Lees het volledige artikel als PDF.

Wiskunde levert geld op
Een bedrijf levert een product of een dienst aan een klant. Simpel gezegd. Maar daaraan gaan ingewikkelde processen vooraf, zoals verwerking van de bestelling, communicatie, productie, verplaatsing, verzending, facturatie.... Six Sigma is een hulpmiddel dat dergelijke processen beter laat verlopen. Dat levert het bedrijf meer omzet op.
Lees het volledige artikel als PDF.