Smart Process Management

Wilt u Six Sigma & Lean volledig doorvoeren binnen uw organisatie? Dan moeten eerst de bestaande processen inzichtelijk en meetbaar zijn. En vooral: de betrokken medewerkers voorzien van voldoende know-how en motivatie om de juiste veranderingen te bewerkstelligen. Als uw medewerkers en leidinggevenden de Smart Process Management training volgen, krijgt u dit in twee dagen voor elkaar.

Wat leert u?
U verbetert de volgende competenties:

• De kennis om processen goed in kaart te brengen
• De kennis om processen meetbaar en stuurbaar te maken
• Het inzicht om vast te stellen wat in het proces van waarde is voor de klant
• Het inzicht om de noodzaak van proces verbeteringen in te zien en uw eigen bijdrage daaraan, zowel tijdens het onderzoek als tijdens de implementatie

Opzet
De Smart Process Management training duurt 2 dagen en behandelt de volgende onderwerpen:

Procesmodel - Wat willen de klanten en hoe ziet de Value Stream eruit?

• Hoe ziet het proces eruit?
• Fysieke processtroom
• Processchema
• Value Stream Map

KPI model - Wat zijn de belangrijkste parameters?

• Voice of the Customer/Business - Wat vindt de klant echt belangrijk? Waar stuurt de directie op?
• Key performance indicators - Welke parameters binnen het proces zijn representatief voor de mate waarin wordt voldaan aan de wensen van de klant/business?
• KPI-tree - Hoe kunnen we de KPI's op management niveau vertalen naar KPI's binnen de processen (alignment)?
• Basis statistiek - Hoe kun je data gebruiken in je procesaansturing?
• Meetsystemen en validatie - Hoe kun je een betrouwbaar meetsysteem opzetten?
• Meetplan: Wanneer en hoe vaak moet je meten om een goed beeld van het proces te krijgen?

Besturingsmodel - Hoe kunnen we het proces sturen?

• Dashboards - Hoe werkt een goed dashboard?
• Control charts - Wanneer moet ik wel/niet ingrijpen?
• Proces prestatie analyse - Hoe goed presteert het proces?
• Kruisverbanden tussen KPI's
• Kwaliteit vs capaciteit - Hoe zorg je voor een juiste bezetting op het juiste moment?
• Excel vs. Automatiseren - Hoe krijg je en houd je het dashboard werkend?
• RACI - Wie is verantwoordelijk voor welke KPI?
• Vergaderstructuur - Binnen welke overleggen wordt de procesprestatie besproken en bijgestuurd?
• Data-Analyse-Besluit-Actie - Hoe gebruik je het dashboard om de processen te verbeteren?
• Reactieplan - Wat moet je doen als de prestatie onvoldoende is?
• Visual Management - Hoe betrek je de medewerkers bij het sturen en verbeteren van de processen?
• Kaizen events - Hoe kun je in 1 dag een verbetering ontwikkelen en doorvoeren?
• Cultuurverandering - Wat betekent het voor de organisatie om over te gaan op Operatoneel Management gebaseerd op feiten en cijfers?

Voor wie?
De deelnemers vormen een grote groep aan werknemers en leidinggevenden die de basis vormen voor culturele veranderingen en verbeteringen vanuit de werkvloer.

Meer weten?
Bekijk hier de brochure Smart Process Management Training. En hier de trainingsdata.

Prijs
De prijs voor deze training bedraagt € 949,= per persoon.

Op basis van een totale groep deelnemers (maximaal 12):
- In company: € 9.110,= per groep